Projekty i Inwestycje

Odsłony: 14574

INWESTYCJE ZREALIZOWANEPROJEKTY W TRAKCIE REALIZOWANIA

2012 / 2013

 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla miejscowości Różaniec: Część Różaniec Drugi - Etap II Zadanie 3 i Zadanie 4
 • Budowa drogi gminnej Nr 109491L Luchów Górny – Pierogowiec km rob. 0 + 000 ÷ 0 + 090.
 • Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2937L Luchów Górny – Brzyska Wola w km 2 + 482 ÷ 4 + 162 w miejscowości Luchów Górny, km roboczy
  0 + 000 ÷ 1 + 680. Zatoki autobusowe i skrzyżowanie km roboczy 0 + 450 do 0 + 575
 • Przebudowa drogi dojazdowej do pól na działce nr ewid. 893 w Woli Różanieckiej w km 0+351,00 - 0+711,00
 • Budowa kanalizacji sanitarnej Różaniec II – ETAP 2, Kanał K 18 odcinek S 233 – S 191 wraz z przyłączami do kanału K 18.

 • Budowa drogi gminnej Nr 109500 L w miejscowości Różaniec Pierwszy, km 1+382,00 – 1+502,00.
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 109490L w Tarnogrodzie w km 0+325 do km 0+601
 • Budowa chodnika w pasie drogi gminnej Nr 109515L ul. 40 Lecia PRL w Tarnogrodzie km 0+006 do km 0+097, kolektor 0+109

 • Zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego w Tarnogrodzie - Etap I

 • Zakup i dostawa zestawów komputerowych oraz tablic interaktywnych i zestawów pomocy dydaktycznych (rzutnik multimedialny, tablica na statywie).

2011

 • Przebudowa budynku socjalnego na stadionie sportowym w Tarnogrodzie.

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 109497L w m. Różaniec Drugi, Km 0+002.60 - 0+237.00.
 • Wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu ocieplenia budynku dawnego klubu rolnika, w którym obecnie mieści się świetlica wiejska w Luchowie Dolnym oraz zakup wyposażenia świetlicy.

 • Przebudowa schodów wejściowych i budowa pochylni przy budynku Urzędu Miejskiego w Tarnogrodzie.

 • Dostawa koparko-ładowarki na podstawie leasingu. (ogłoszenie Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o.)

 • Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"

 • Przebudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej - stacji uzdatniania wody przy ul. Biłgorajskiej w Tarnogrodzie.

 • Projekt Prac Geologicznych na wykonanie otworu hydrologicznego S-5 o charakterze rozpoznawczym dla ujęcia wodociągowego "Przedmieście Płuskie" przy ul. Biłgorajskiej w Tarnogrodzie.

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 109528L ul. 1 Stycznia w Tarnogrodzie, Km 0+000.00 - 0+259.00.

 • Remont ciągu dróg gminnych (ul. Męczenników Majdanka, ul. Targowa, ul. Cicha) łączących drogi wojewódzkie Nr 863 i 835 w miejscowości Tarnogród.

 • Budowa chodnika w miejscowości Luchów Dolny.

 • Przebudowa stadionu sportowego w Tarnogrodzie.

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2958L Wola Różaniecka - Różaniec w km 2+411 ÷ 2+782 w miejscowości Wola Różaniecka.

2010

 • Doposażenie placu zabaw na osiedlu Błonie w Tarnogrodzie

 • Odnowa centrum miejscowości – zagospodarowanie placu przed Tarnogrodzkim Ośrodkiem Kultury na rynku w Tarnogrodzie

 • Budowa i modernizacja dróg gminnych prowadzących do miejskich terenów inwestycyjnych (ul. Przedmieście Płuskie Wschód, ul. Brama Korchowska) w Tarnogrodzie

 • Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Różańcu Pierwszym Etap II - zagospodarowanie terenu.

ZOBACZ GALERIĘ Z OTWARCIA BUDOWY BOISKA SPORTOWEGO

 

2009

 • Dostawa nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnogrodzie.
 • Termorenowacja budynku przychodni lekarskiej w Tarnogrodzie przy ul. Rynek, wielkość i zakres zamówienia zgodnie z przedmiarem robót.

 • Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży w Tarnogrodzie.

ZOBACZ GALERIĘ Z  UROCZYSTOŚCI OTWARCIA BOISKA SPORTOWEGO

 • Remont stacji wodociągowej przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie. 

 2008

 • Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnogrodzie.

 •  Budowa sanitariatów publicznych z częścią usługową w Tarnogrodzie.

 

 •  Budowa zespołu ulic, dróg gminnych w Tarnogrodzie Osiedle Błonie".

 • na ul. Rynek (obok Przychodni) utwardzono 210 m2 miejsc postojowych, ponadto położono nową nawierzchnię w ciągu ulic Strażacka, Rynek i Targowica 

 • wykonano remont dróg gminnych, tj. droga gminna tzw. Raiśka w Różańcu Pierwszym na odcinku 150 mb,